नमस्कार !  यु. शरद जोशी फार्मर्स प्रोड्युसर कं. लि. मध्ये आपले स्वागत आहे.



विदर्भ प्रचार यात्रा - १९८७

विदर्भ प्रचार यात्रा - २० नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर १९८७

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur

Nagpur